انگلیسی
فرانسوی
español
پرتغالی
русский
한국 의
हिंदी
العربية
فارسی
ویتنام
ایتالیایی
آرم
مخفف سهام: Bozhong Group
کد سهام: 210988
ساعات کار
دوشنبه - شنبه 8.00 - 18.00
با ما تماس بگیرید
+ 86 185 1669 6028
ایمیل برای ما
ایمیل محافظت شده]
پروژه

شبکه پردازش بی نظیر

We Have Unrivaled Processing Network

ما کل توانایی فرآیند را در تصفیه مواد ، جوشکاری ، برش ، فرز ، سنگ زنی ، عملیات حرارتی و غیره داریم.

برگشت