Tiếng Anh
français
español
Bồ Đào Nha
русский
Hàn Quốc
हिंदी
Ả rập
فارسی
Việt Nam
italiano
Logo
Viết tắt chứng khoán: Tập đoàn Bozhong
Mã chứng khoán: 210988
Giờ mở cửa
Mon - Sat 8.00 - 18.00
gọi cho chúng tôi
+ 86-185 1669 6028
Gửi email cho chúng tôi
[Email protected]

Nguyên tắc phục vụ: liêm chính, chăm chỉ, năng nổ

Xây dựng chuỗi ngành công nghiệp dịch vụ tốt nhất dựa vào các vật liệu và sản phẩm kim loại, để trở thành 1 số trong ngành lưu thông kim loại.

Khẩu hiệu của chúng tôi là: Không có nỗ lực để đáp ứng nhiều khách hàng khác nhau, tập trung vào hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ.

Để đảm bảo khách hàng 100% đạt yêu cầu, đó là sự theo đuổi và trách nhiệm vĩnh cửu của chúng tôi.

trở lại