Tiếng Anh
français
español
Bồ Đào Nha
русский
Hàn Quốc
हिंदी
Ả rập
فارسی
Việt Nam
italiano
Logo
Giờ mở cửa
Mon - Sat 8.00 - 18.00
gọi cho chúng tôi
+ 86-185 1669 6028
Gửi email cho chúng tôi
[email protected]

Nguyên tắc dịch vụ: tính toàn vẹn, chăm chỉ, gây hấn

Xây dựng chuỗi ngành công nghiệp dịch vụ tốt nhất dựa trên các vật liệu và sản phẩm kim loại, là số 1 trong ngành công nghiệp lưu thông kim loại.

 

Khẩu hiệu của chúng tôi là: Phụ tùng không có nỗ lực để đáp ứng khách hàng khác nhau reuirement, tập trung vào hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ.

 

Để đảm bảo khách hàng 100% đạt yêu cầu, đó là sự theo đuổi và trách nhiệm vĩnh cửu của chúng tôi.

trở lại
00000000