Tiếng Anh
français
español
Bồ Đào Nha
русский
Hàn Quốc
हिंदी
Ả rập
فارسی
Việt Nam
italiano
Logo
Viết tắt chứng khoán: Tập đoàn Bozhong
Mã chứng khoán: 210988
Giờ mở cửa
Mon - Sat 8.00 - 18.00
gọi cho chúng tôi
+ 86-185 1669 6028
Gửi email cho chúng tôi
[Email protected]
Dự án

Mạng xử lý vô song

We Have Unrivaled Processing Network

Chúng tôi có toàn bộ khả năng xử lý vật liệu, hàn, cắt, phay, mài, xử lý nhiệt, vv

trở lại