Tiếng Anh
français
español
Bồ Đào Nha
русский
Hàn Quốc
हिंदी
Ả rập
فارسی
Việt Nam
italiano
Logo
Viết tắt cổ phiếu: Bozhong Group
Mã cổ phiếu: 210988
Giờ mở cửa
Mon - Sat 8.00 - 18.00
gọi cho chúng tôi
+ 86-185 1669 6028
Gửi email cho chúng tôi
[Email protected]
Dự án

Mạng lưới xử lý vô song

Chúng tôi có mạng lưới xử lý vô song

Chúng tôi có khả năng toàn bộ quá trình điều trị vật liệu, hàn, cắt, phay, mài, xử lý nhiệt, vv

trở lại